Kontakt

Proszę czekać

email: salon@polmotor.subaru.pl

tel: 91-822-85-55

Zapraszamy do kontaktu.

Ustowo 52 / Rondo Hakena
70-001 Szczecin
Poniedziałek – Piątek 8:00 do 18:00
Sobota 8:00 do 14:00

email: salon@polmotor.subaru.pl

tel: 91-466-87-00

Zapraszamy do kontaktu.

Ul.Struga 71
70-784 Szczecin
Poniedziałek – Piątek 8:00 do 18:00
Sobota 8:00 do 14:00

email: salon@polmotor.subaru.pl

tel: 94-343-88-90

Zapraszamy do kontaktu.

ul. Koszalińska 11
Biesiekierz 76-039
Poniedziałek – Piątek 8:00 do 18:00
Sobota 08:00 do 14:00

email: sprzedaz.polmotor@kiamotors.pl

tel: 91-466-87-00

Zapraszamy do kontaktu.

ul.Struga 71
70-784 Szczecin
Poniedziałek – Piątek 8:00 do 18:00
Sobota 8:00 do 14:00

 

email: hakena@polmotor.pl

tel: 91-822-85-55

Zapraszamy do kontaktu.

Ustowo 52 / Rondo Hakena
70-001 Szczecin
Poniedziałek – Piątek 8:00 do 18:00
Sobota 8:00 do 14:00

email: sprzedaz_koszalin@polmotor.pl

tel: 94-343-88-90

Zapraszamy do kontaktu.

ul. Koszalińska 11
76-039 Biesiekierz
Poniedziałek – Piątek 8:00 do 18:00
Sobota 08:00 do 14:00

email: renault@polmotor.pl

tel: 91-466-87-00

Zapraszamy do kontaktu.

Ul.Struga 71
70-784 Szczecin
Poniedziałek – Piątek 8:00 do 18:00
Sobota 8:00 do 14:00

email: dacia@polmotor.pl

tel: 91-466-87-00

Zapraszamy do kontaktu.

Ul.Struga 73
70-784 Szczecin
Poniedziałek – Piątek 8:00 do 18:00
Sobota 8:00 do 14:00

email: hakena@polmotor.pl

tel: 91-822-85-55

Zapraszamy do kontaktu.

Ustowo 52 / Rondo Hakena
70-001 Szczecin
Poniedziałek – Piątek 8:00 do 18:00
Sobota 8:00 do 14:00

email: nissan@polmotor.pl

tel: 91-466-87-00

Zapraszamy do kontaktu.

Ul.Struga 71
70-784 Szczecin
Poniedziałek – Piątek 8:00 do 18:00
Sobota 8:00 do 14:00

email: sprzedaz_koszalin@polmotor.pl

tel: 94-343-88-90

Zapraszamy do kontaktu.

ul. Koszalińska 11
76-039 Biesiekierz
Poniedziałek – Piątek 8:00 do 18:00
Sobota 08:00 do 14:00

Anna Janik

Dyrektor Regionalny Sprzedaży Samochodów Nissan

Bartłomiej Lewandowski

Kierownik Działu Sprzedaży Samochodów Nissan

Maciej Barański

Specjalista ds. sprzedaży KIA

Adrian Walota

Specjalista ds. sprzedaży KIA

Arkadiusz Winiarski

Specjalista ds. sprzedaży Nissan

Tomasz Pawłowski

Doradca serwisowy

Jarosław Zapłacki

Kierownik serwisu

Tomasz Czarnecki

Doradca serwisowy

Sławomir Suszczyński

Specjalista ds. gwarancji

Robert Pecyna

Diagnosta Samochodowy

Marek Grynfelder

Specjalista ds. sprzedaży części

Konrad Kijak

Dyrektor handlowo administracyjny

Sebastian Arszyński

Kierownik serwisu

Adam Zalas

Kierownik Działu Sprzedaży i Floty

Bartosz Nurkiewicz

Specjalista ds. sprzedaży samochodów nowych Subaru

Michał Hanke

Specjalista ds. sprzedaży części

Magdalena Kowalska

Specjalista ds. finansowania i ubezpieczeń

Kamil Cajzner

Doradca serwisowy ds. likwidacji szkód komunikacyjnych

Zdzisław Wasielewski

Specjalista ds. części

Jacek Łata

Doradca serwisowy

Michał Młodziniak

Doradca serwisowy NISSAN

Piotr Pięta

Specjalista ds. sprzedaży samochodów

Tomasz Jeleń

Specjalista ds. sprzedaży samochodów

Rafał Pawłowski

Specjalista ds. sprzedaży części

Karol Milart

Specjalista ds. sprzedaży części

Anna Zapała

Doradca serwisowy ds. likwidacji szkód komunikacyjnych

Ewelina Majsiuk

Dział Recepcji

Paweł Macios

Doradca serwisowy

RENAULT

NISSAN

KIA

SUBARU

DACIA

SuperPewniak

Renault

ESPACE
SCENIC
TALISMAN
KADJAR
CAPTUR
MEGANE
CLIO
TWINGO

NISSAN

NAVARA
X-TRAIL
QASHQAI
JUKE
NOTE
MICRA

KIA

STINGER
SORENTO
OPTIMA
SPORTAGE
NIRO
CEED
VENGA
RIO
PICANTO

SUBARU

BRZ
WRX STI
XV
FORESTER
OUTBACK
LEVORG

DACIA

DUSTER
SANDERO
LOGAN
LODGY
DOKKER


NISSAN POLMOTOR 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone.

GRUPA POLMOTOR: Polmotor.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre