Ekspedycja Polmotor Subaru Team – relacja

Ekspedycja zakończona!

Nasi zawodnicy mieli do zrealizowania bardzo ciężkie zadanie o którym pisaliśmy już wcześniej (tutaj).

Ten tydzień był bardzo intensywny nie tylko pod kątem zadań jakie Ewa Huryń i Zbyszek Kapuściński mieli zaplanowane, ale również pod kątem podróży, sprzętu i regeneracji. Nasze samochody Subaru XV oraz Subaru Forester, przejechały łącznie 8000 km, w samochodzie spędziliśmy prawie 3 dni ciągłej jazdy, nie tylko przez niemieckie, austriackie czy włoskie autostrady, ale również przez szlaki, serpentyny górskie, które wymagały uwagi i doświadczenia w jeździe samochodem. Przewyższenia, które towarzyszyły nam podczas podróży były czasami tak duże, że dzwoniło nam w uszach. Samochody sprawiły się perfekcyjnie, pomimo ciężkiej trasy i pogody… Pogody, która okazało się później była najważniejszym elementem, jakiego zmienić ani zaplanować nam się nie udało.

Od początku…

Pierwszym elementem naszej ekspedycji, Polmotor Subaru Team, był start w ultramaratonie na dystansie 50 km, po trudnej górze Grossglockner. Ewa i Zbyszek pobiegli bardzo dobrze, Ewa w swojej kategorii wiekowej zajęła wspaniałe, 7 miejsce z czasem 8 godzin i 4 minut, mając rezerwy sił na dalszy etap zadania. Co warto podkreślić w zawodach startowało ponad 1200 biegaczy, praktycznie z każdej części świata. Wysokie lokaty zajęli biegacze, którzy codziennie mogą trenować w takich warunkach, pochodzący z Austrii, Szwajcarii czy Francji.

Po upływie kilkunastu godzin, spakowani wystartowaliśmy w trasę do Włoch, miasta Breuil-Cervinia.   Miasta  oddalonego od nas 800 kilometrów, czekała nas długa podróż, przez zatłoczoną trasę, która skończyła się po prawie 9 godzinach jazdy. Odczuwając trudy podróży, przygotowaliśmy się do porannego wyjścia na Matterhorn.

Pobudka o 5 rano, spakowanie jedzenia i start. Ewa i Zbyszek na plecach swoich napakowali wszystko co było koniecznie, aby wejść, przenocować a później wbić flagę Grupy Polmotor, na szczyt góry. Waga plecaków przekraczała 50 kilogramów, w nich były oprócz lin, czekanów i raków, butle z gazem do przygotowania jedzenia, oraz ubranie na przebranie.

Pogoda u stóp Matterhornu, nastawiała nas pozytywnie, pomimo widoku mgły rozpościerającej się wokół szczytu, na dole było gorąco. Im szybciej wchodziliśmy, tym szybciej pogoda się zmieniała. Nasze ubrania były całkowicie przemoczone.

Pod schroniskiem, w którym był planowany postój, pojawiał się stres, a razem z nim mocne powiewy wiatru, opady śniegu na przemian z deszczem. Właściciele schroniska, nie dowierzali, że w taką pogodę Ewa i Zbyszek chcą wspiąć się na Górę….

Ambicja sportowców i siły fizyczne, pozwoliły dalej kontynuować wejście. Szliśmy razem do 3000 mnpm, na tej wysokości rozdzieliliśmy się, Ewa ze Zbyszkiem wchodzili dalej, a ekipa wspierająca zakończyła podejście.
Z każdym metrem, coraz bardziej wiało, temperatura spadała a na skałach pojawiał się cienki lód, który niczym lukier na torcie otaczał górę.

Właściciele schroniska, mieli rację, w takich warunkach, przy tak złej pogodzie nie było możliwości walczyć z górą, każdy kolejny metr powyżej 3800 mnpm, mógł skończyć się poślizgnięciem i upadkiem w zamgloną odchłań. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, Matterhorn, nie pojawił się wczoraj, i nie zniknie jutro. Ewa i Zbyszek pełni energii i złości, postanowili przerwać wspinaczkę i rozpoczęli zejście do hotelu.

Ten dzień był długi, mokry i zimny, w nogach Ewy i Zbyszka była ponad 13 godzinna walka z górą i pogodą. Smutni i przemoczeni wrócili do hotelu, aby następnego dnia, wyruszyć w ostatni element ekspedycji, wejście na grań Zugspitze i Alpspitze.

Pogoda po raz kolejny pokazała, że jest elementem, bez którego układanki ekspedycji nie można było ułożyć. Team spędził 3 dni w zalanym namiocie na polu campingowym, w oczekiwaniu na poprawę pogody. Ostatniego dnia postanowili wyruszyć, niezależnie od prognoz pogody, chcieli wygrać z warunkami, pokazując swoją siłę.
Bezpieczeństwo ponad wszystko, jedyne hasło które towarzyszyło Ewie i Zbyszkowi, hasło które było największą wartością. Grań jak i Matterhorn, poczeka, Ewa i Zbyszek, wrócą silniejsi, jeszcze bardziej zmotywowani.

Dla nas to była wspaniała przygoda, nauczka, jak mało od nas zależy a jak dużo możemy stracić. Życie i zdrowie jest najważniejsze, pozostaną w naszych głowach wspomnienia, zapachy gór, oraz zmęczone nogi. Materiał, który dla Was przygotowaliśmy ma choć w części pokazać wysiłek Polmotor Subaru Team’u, walkę oraz otoczenie jakie towarzyszyło tej wyprawie.

Resztę niech opowiedzą zdjęcia oraz film, który niedługo opublikujemy.

 

RENAULT

NISSAN

KIA

SUBARU

DACIA

SuperPewniak

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre