Ekspedycja #polmotorsubaruteam Ewa Huryń i Zbyszek Kapuściński

Już 20 lipca wyjeżdżamy na wielką przygodę Ekspedycja Polmotor Subaru Team, w którego skład wchodzi Ewa Huryń i Zbyszek Kapuściński. Czym jest dokładnie ekspedycja? Co takiego ciężkiego jest w tym wyzwaniu, oraz dlaczego właśnie Ewa ze Zbyszkiem są naszymi ambasadorami, dowiecie się poniżej.

Dlaczego właśnie Ewa i Zbyszek?

Jako Grupa Polmotor, uczestniczymy w wielu aktywacjach, które zwiększają świadomość naszej grupy, oraz pokazują marki, które wchodzą w skład naszego dealerstwa. Od 3 lat jesteśmy partnerem Maratonu Szczecińskiego z marką Subaru, podczas, którego nasze samochody prowadzą maratończyków na trasie oraz zabezpieczają bieg. (Co warto podkreślić Ewa, 3 razy z rzędu wygrała Maraton Szczeciński).

Cieszymy, się że Szczecin doczekał się własnego maratonu, nie tylko jako marka, która związana jest ze Szczecinem, ale również jako biegacze. Ewę znamy z biegów, widzimy jak ciężko pracuje na każdy sukces, oraz jak bardzo cieszy się z każdego startu. Zbyszek jego biegacz, triatlonista angażuje się tak samo jak Ewa, razem planują kolejne wspinaczki w góry i wspólnie trenują.
Subaru to marka znana nie tylko z surowego, sportowego charakteru ale przede wszystkim z tego, że ma doskonałe właściwości jezdne oraz systemy bezpieczeństwa. Nie było więc ciężko połączyć pasję i sukcesy Ewy oraz Zbyszka, z samochodami Subaru, oraz stworzyć Polmotor Subaru Team.

Czym jest Ekspedycja, Polmotor Subaru Team?

W 2016 roku, podczas poszukiwania kolejnego wyzwania, Ewa poznała ultramaraton „GLOCKNER TRAIL”  , który odbywa się w Austrii na dystansie 50 km, wzdłuż najwyższej austriackiej góry, Grossglockner (3798 m) , prowadząc przez malowniczy park narodowy „Park Hohe Tauern”. Bieg jest ekstremalnie trudny ze względu na alpejskie, ukształtowanie terenu, gdzie przewyższenia sięgają ponad 2500 m. W trakcie ultramaratonu, trasa prowadzi przez dwa długie, zaśnieżone tereny, oraz ciągle zmieniające się warunki atmosferyczne (niskie temperatury, opady deszczu oraz śniegu).
Najtrudniejszymi momentami podczas trasy biegu, będzie pokonanie dwóch, stromych podbiegów pod Kalser Tauern  (2518 m) oraz Kapruner Torl (2639 m).

trasa 50

Plan trasy, suma przewyższeń.

Ultramaraton, to pierwsza część Ekspedycji Polmotor Subaru Team. Następnego dnia, po starcie, Ewa Huryń i Zbyszek Kapuściński, wraz z ekipą Grupy Polmotor, jadą Subaru XV i Subaru Forester 800 km, do Włoch, aby zdobyć szczyt, Matterhorn (4478 m n.p.m). Górę, która uznawana jest za technicznie najcięższą do wspinaczki, szczególnie od strony włoskiej.

Matterhorn, robi wrażenie.

Matterhorn, robi wrażenie.

Ostatnim etapem jest zdobycie najwyższej, niemieckiej grani Zugspitze.

Cała Ekspedycja będzie trwała około 7 dni, do przejechania samochodami Subaru, łącznie mamy prawie 4000 km, ekwipunek Ewy i Zbyszka, będzie ważył łącznie ponad 80 kg. Podczas ekspedycji, ekipa Grupy Polmotor, będzie korzystała z elektrycznych rowerów od Geobike, a relacje tekstowe, zdjęciowe i filmowe, będzie można śledzić na socjalach Subaru Polmotor, oraz partnerów medialnych.

Zachęcamy do przeczytania oraz oglądnięcia materiałów, przygotowanych przez naszych partnerów dotyczących Ekspedycji, oraz osiągnięć Ewy i Zbyszka, jako Polmotor Subaru Team.

Radio ESKA:
http://szczecin.eska.pl/t-ewa-huryn

Telewizja TVP3 Szczecin:
https://szczecin.tvp.pl/29452039/kobieta-dla-ktorej-nie-ma-rzeczy-niemozliwych

Magazyn PRESTIŻ  Szczecin:
http://www.prestizszczecin.pl/magazyn/temat-z-okladki

Portal kobietowo.pl:
https://www.facebook.com/pg/kobietowopl/

Materiały filmowe prezentujące ultramaraton oraz Matterhorn:

 

 

 

RENAULT

NISSAN

KIA

SUBARU

DACIA

SuperPewniak

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre