Patryk Dobek dołączył do projektu Kia Polmotor SPORT TO MY

Do naszej sportowej rodziny dołączył Patryk Dobek! Lekkoatleta, który płotki zamienił na bieganie na dystansie 800 m i dystans ten okazał się strzałem w 10! A wręcz strzałem w Igrzyska!
 
KIA SPORT TO MY Z BELKA czarne
Cieszymy się z rozpoczęcia współpracy z Patrykiem i rozwojem naszego projektu Kia Polmotor SPORT TO MY! 
Miejsce przekazania samochodu nie było przypadkowe. Patryk ma doskonale dopracowany plan treningowy, i tak właśnie wygląda codzienna praca w Porcie Morskim w Policach; wszystko jest doskonale zaplanowane, ma swoje miejsce i czas.
Klucze do Kia Sportage przekazał Dyrektor naszej marki Konrad Kijak, a w porcie przywitał nas Pan Andrzej Łuc Prezes Zarządu Morskiego Portu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., któremu bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji wydarzenia!
Kia Sportage to samochód, który wybrał dla siebie Patryk. Od początku to był model, który najbardziej interesował zawodnika.
Specjalnie zaprojektowane oklejenie samochodu, jest spójne z samochodami pozostałych reprezentantów naszej marki Kia Polmotor.
P1577366
Patryk Dobek jest polskim lekkoatletą specjalizującym się w biegach na 800m oraz 400m przez płotki.
Na miesiąc przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio Patryk Dobek, który całe życie biegał na 400m został jednym z najszybszych na świecie biegaczy na dystansie na 800 metrów!

Dorobek medalowy:

 • Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 – brąz – bieg na 800m
 • Halowe mistrzostwa Europy Toruń 2021 – złoto – bieg na 800m
 • World Athletics Relays Chorzów 2021 – złoto – sztafeta 2 x 2 x 400m
 • Światowe wojskowe igrzyska sportowe Wuhan 2019 – srebro – sztafeta 4x400m
 • Światowe wojskowe igrzyska sportowe Wuhan 2019 – brąz – bieg na 400m płotki
 • Mistrzostwa świata juniorów Barcelona 2012 – srebro – sztafeta 4x400m
 • Mistrzostwa Europy juniorów Reiti 2013 – srebro – bieg na 400m
 • Mistrzostwa Europy juniorów Reiti 2013 – srebro – sztafeta 4x400m
 • Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Tallinn 2015 – złoto – bieg na 400m płotki
 • Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Tallinn 2015 – srebro – sztafeta 4x400m

 

 

Kilka kartek z kalendarza..

11/08/2021

Nasz Sportowiec kilka dni temu zdobył brązowy medal podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio, a dziś mieliśmy możliwość obejrzenia go na żywo! Patryk przyjechał do naszego salonu, porozmawialiśmy, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia i pogratulowaliśmy naszemu Ambasadorowi takiego osiągniecia.

04/08/2021

Patryk Dobek medalistą Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020!
Nasz ambasador w finale na 800m wywalczył brązowy medal, zakończył bieg z czasem 1:45.39. To był fantastyczny występ!
Patryk jako pierwszy zdobył medal olimpijski w historii startów Polaków na tym dystansie.
Jesteśmy niesamowicie dumni! Gratulujemy!

229863512_10158342436740905_7087337322223410536_n

 

 

 

01/08/2021

Patryk Dobek awansował do finału Igrzysk Olimpijskich w Tokio! Spisał się znakomicie i z czasem 1.44,60 zajął pierwsze miejsce w półfinale w biegu na 800m.
Gratulujemy!!

230358089_10158338724255905_1888596409610502916_n

 

 

Co piszą o nas media?


Kliknij na zdjęcie i sprawdź transmisję przygotowaną przez Szczecin się zmienia

Kliknij na zdjęcie i sprawdź transmisję przygotowaną przez Szczecin się zmienia


 

Relacja od Radio Szczecin

Kliknij na zdjęcie i sprawdź relację od Radio Szczecin 


 

RENAULT

NISSAN

KIA

SUBARU

DACIA

SuperPewniak

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Andrzeja Struga 73

70-784 Szczecin

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się ze specialistą zakresu ochrony danych osobowych  za pośrednictwem adresu: rodo@polmotor.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w szczególności:

 

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O., przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.
 5. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O. (adresy zostały podane na wstępie).

 

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu POLMOTOR SPÓŁKA Z O.O.):

Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

*              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyre